V roce 2003 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2017 tříletý profesionální výcvik metody Somatic Experiencing® vedený Ittou Wiedenmannovou. Mediační specializaci jsem rozvinul kurzem mediace u JUDr. Radky Medkové a PhDr. Dany Rabiňákové a metodu Somatic Experiencing jsem doplnil semináři Práce s traumatem u dětí vedené Maggie Klineovou. Dále jsem absolvoval v letech 2021 a 2022 výcvik v metodě EmotionAid® s Dr. Cathy Lawi a následně facilitátorský kurz EmotionAid® také s Dr. Cathy Lawi .

Veškeré nabyté zkušenosti bych vám rád nabídl k vašemu vlastnímu rozvoji, obnově celistvosti a nalezení radosti.

Dále bych se velmi rád podělil o svoji osobní zkušenost s metodou Somatic Experiencig. Po mnoho let jsem byl provázen tíživou bolestí v oblasti hlavy, která mi značně komplikovala život, zhoršeným zrakem a vnitřním neklidem. Po prostudování knihy Probouzení tygra autora Petera Levina a díky následné účasti ve výcviku Somatic Experiencing se ono napětí začalo zásadně umenšovat a můj život postupně "narovnávat". Opustil jsem dlouhodobě vykonávané zaměstnání a nyní se mohu věnovat práci, která mě baví a přináší mi radost.

Aktuálně také pracuji na částečný úvazek na základní škole, kde se "občerstvuji" úsměvy dětí a rád pozoruji jejich spontánnost a přirozenost, které jsou nám dospělým mnohdy trochu vzdálené.

Závěrem bych chtěl říci, že mám velkou radost, že mohu při práci objevovat opravdu velikou rozmanitost lidských příběhů, v jejichž jádru je nezměrná touha po životě, kterou spolu postupně odkrýváme, což mě velice obdarovává a jsem za to vděčný.