Ukotvení

Aktuálně nabízím tuto akci:

https://seminare.maitrea.cz/klub-maitrea#klub-pavel

Dále nabízím možnost uspořádat krátkou přednášku k obsahu knihy, která nám umožní lépe porozumět našemu nervovému systému, emocím a způsobu, jakým reagujeme na stres a výzvy v našem životě.

Polyvagální teorie, vyvinutá Dr. Stephenem Porgesem, nám poskytuje fascinující pohled na komplexní vztah mezi nervovým systémem a tělesnými, emočními a mentálními rovinami každého jedince. Naše tělo a mysl jsou úzce propojeny, a pochopení polyvagální teorie nám může pomoci nalézt cestu k většímu sebeuvědomění, seberegulaci a uzdravení.

Deb Dana, renomovaná terapeutka a autorka knihy "Ukotvení," nám v knize představuje praktické cvičení, která nám pomohou lépe porozumět polyvagální teorii a začlenit ji do našeho každodenního života. Tato cvičení nám naříklad umožní:

  • Získat dovednosti pro seberegulaci emocí a tělesného prožívání

  • Porozumět, jak pracovat s různými reakcemi na stres.

  • Zlepšit mezilidské vztahy a komunikaci.

  • Podpořit osobní růst a proměnu vnímání světa.

Seznámení s teorií může být pro každého velmi inspirativní, plné užitečných nástrojů a praktických tipů. V knize uvedené techniky vnáším často do svých sezení a rád budu své zkušeností z nich sdílet.

S dotazy na detaily takové akce se neváhejte na mne obrátit.