Mediace

Během mediačního kurzu mě zaujalo sdělení právníčky, která nám oznámila, že pokud jsou při vyjednávání silné emoce, tak věc předává psycholožce. Paní psycholožka nezávisle na předchozím tvrzení uvedla, že intenzita ve sporu nemusí až tolik souviset s předmětem sporu, ale často např. s pocitem existenčního ohrožení, které může spor nevědomě vyvolávat (může nám "nasedat" na traumatické vzorce z minula. Proto považuji za důležité se zaobírat i instinktivní rovinou, která může být aktivovaná (tzv. stav rozum jde stranou) a přivést ji do regulovaného stavu, která zlepšuje možnost shody.