Emotion Aid®

Základní přístupy v metodě EmotionAid® jsou:

- stabilizace, uzemnění, propojení se s vlastním tělem

- vybíjení, regulované "pouštění" přebytečného energetického náboje

- zdrojování, nově nabytý stav se propojuje s přijemnými zkušenostmi a dovednostmi


Tento nástroj nám dává možnost v každodenním životě se naučit vyrovnávat s obtížemi a doslova vědomě trénovat (podporovat) náš autonomní nervový systém v dosahování seberegulace.

Velmi jednoduchý pětibodový protokol velmi rád vysvětluji a pobízím klienty, aby si jej osvojili a zkoušeli s ním pracovat. Jsou v něm shrnuty základní principy metody Somatic Experinecing a zároveň je možné jej používat každodenně i při velkém časovém vytížení.

Práce s protokolem se dá přirovnat k chození do posilovny, kdy se postupně zdokonalujeme v práci se stresem - zvyšujeme svoji odolnost a seberegulaci, tedy nás obvyklé věci méně rozhazují a rychleji se navracíme do stavu rovnováhy.

Středobodem je stejně jako u metody Somatic Experiencing tzv. vybíjení, kterému předchází fáze zklidnění a po něm navazuje práce se zdroji. Jeho osvojení je jednoduché a může mít velmi znatelný dopad na prožívanou kvalitu života

Rád tuto techniku EmotionAid® představuji i pro skupinu lidí, kteří se potýkají s náročnějšími životními situacemi a potřeba rozvoje seberegulace je pro ně klíčová. Délka základního představení je v rozsahu cca. 2-3 hodiny.

V případě zájmu o organizaci takové přednášky se na mě neváhejte obrátit.