Polyvagální teorie

Polyvagální teorie se zaměřuje na funkci nervového systému a jeho role při regulaci tělesných vjemů, emocí, myšlenek, mezilidských vztahů a pocitu bezpečí. Základním principem této teorie je existence tří různých reakcí na stres a hrozbu, které jsou aktivovány v různých situacích:

A)Bezpečnost a sociální propojenost: V případě, že jedinec se cítí v bezpečí a v prostředí důvěry a přijetí, aktivuje se tzv. ventrální vagální větev. Tento stav je spojen s pocitem bezpečí, spontánnosti, relaxace a schopností navazovat vztahy s ostatními lidmi.

B)Mobilizace a obranná reakce: Pokud jedinec vnímá hrozbu nebo stres, který vyžaduje akci a obrannou reakci, aktivuje se sympatický nervový systém. To zahrnuje reakce, jako je boj nebo útěk, zvýšené napětí a zvýšená aktivita.

C)Imobilizace a paralýza: V případě, že jedinec cítí extrémní hrozbu nebo je v pocitu bezmoci, aktivuje se dorzální vagální větev. Tato reakce je spojena s pocitem paralýzy, vyčerpání, často depresí a pocitem, že není možné se bránit.

Teorie se využívá k porozumění reakcím klienta a pomáhá vytvářet bezpečný a regulačně orientovaný prostor pro něj, má tedy díky ní možnost se zorientovat, kde se nachází a podnikat kroky pro rozvoj pocitu bezpečí a sociální zapojenosti, které jsou klíčem ke spokojenému životu. . Pracuje se na posilování schopnosti sebeuvědomění, seberegulace a navazování zdravých vztahů. Používají se například techniky zaměřené na snižování stresu, které pomáhají klientům přecházet mezi různými polyvagálními reakcemi a obnovovat rovnováhu v jejich nervovém systému.

Tato teorie je jakýmsi základním stavebním kamenem širokého systému Somatic Experiencing.

Aktuálně nakladatelství Maitrea vydalo výbornou knihu Ukotvení od Deb Danna, která velmi názorně a návodně uvádí čtenáře do práce s autonomním nervovým systémem, ke knize jsem napsal předmluvu k českému vydání a je k přečtení ZDE. Techniky v knize velmi rád využívám v sezeních a také nabízím jejich představení pro skupinu lidí formou workshopu 

https://seminare.maitrea.cz/klub-maitrea#klub-pavel

MŮJ POHLED

Rád lidi seznamuji s tímto jednoduchým principem fungování autonomního nervového systému. Je pro mnohé lidi velmi překvapivé rozpoznat, v jaké obranné fázi ustrnuli a jak jim tato skutečnost ovlivňuje život. Zároveň je u každého hmatatelná povstávající naděje, že prožívané problémy nejsou trvalé a že má každý možnou změnu doslova ve svých rukou:-)