Somatic experiencing

Somatic Experiencing se používá k léčbě různých typů traumatu, včetně jednorázových  (např. dopravní nehoda, útok) či komplexních (např. chronický stres). Je vhodný pro lidi trpící různými psychickými obtížemi, jako je úzkost, depresivní nálada, posttraumatická stresová porucha (PTSD), fyzické bolesti nebo třeba zažívací problémy či problémy se spaním.

Somatic Experiencing se snaží obnovit přirozenou schopnost těla se uzdravit a vyrovnat se s traumatickými událostmi. Při sezení se věnuje zvýšená pozornost vnímání tělesných projevů, pohybu a svalové napětí, které mohou být spojené s traumatickými zážitky. Cílem sezení je pomoci klientovi postupně uvolnit tělesné napětí a integrovat nepříjemné zážitky do svého života bez zbytečného utrpení.

Během sezení somatického prožívání dochází k podpoře klienta v postupném uvědomování si tělesných pocitů, pocitů a emocí spojených s traumatickými zážitky. Používají se různé techniky, jako je např. pomalé dýchání, lehké pohyby nebo pozorné vnímání, aby se pomohlo klientovi propojit s tělesnými pocity a zažít je v bezpečném a podporujícím prostředí.

Během procesu somatického prožívání SE se pomáhá klientovi vybudovat pocit bezpečí, regulovat emocionální stav a postupně uvolňovat tělesné napětí spojené s traumatickými událostmi. Cílem je dosáhnout stavu, kdy klient prožívá traumatickou událost jako minulou a ne jako stále přítomnou, čímž dochází k odstranění nebo zmírnění symptomů spojených s traumatem.

Dr. Levine vypozoroval, že každý jedinec, pokud je vystaven nadměrné zátěži, bolesti či utrpení, které se pro něj stávají neúnosnými, se podvědomě začne uzavírat na tělesné, emoční a rozumové úrovni a z jeho života se postupně vytrácí radost a spontánnost, jež jsou často nahrazeny strachem, agresí, bezmocí či frustrací.

Uvedená metoda nám dává možnost přirozeně dokončit obranné reakce (tzv. vybitím), které tělo v době obtíží a konfliktů samovolně spustilo (ale nedokončilo), a tím obnovit původní celistvost, kdy jedinec ví o sobě a o svých zdrojích, zdravě se může vztahovat k okolí, a tedy může jít vlastní cestou k naplnění životních potřeb.

Rozsah symptomů vyvolaných zátěží a následným zahlcením organismu je zcela rozmanitý (mohou vyvstat různé druhy bolestí, zvýšená ostražitost, častá plačtivost, poruchy spánku, náhlé výkyvy nálad, chronická únava, rezignace, zoufalství, neschopnost vstoupit do vztahu, neadekvátní reakce, strach ze všedních věcí, opakované konflikty, psychosomaticé obtíže – zejména bolesti hlavy, páteře, astma, zažívací obtíže apod.). Původ problémů má však často jeden kořen – ustrnutí základních instinktivních obranných reakcí, které se nám stále "připomínají" v podobě rozličných symptomů, tento stav nazývá metoda Somatic Experiencing "znovu-sehráváním". Opakem je tzv. "vyjednání", kdy se započaté obranné reakce přirozeně dokončí, dojde k uvolnění na úrovni tělesné, emoční, rozumové a samovolně začne povstávat životní radost a spontánnost.

MŮJ POHLED

Osobně velmi rád pozoruji, jak se v průběhu sezení každý jedinec dostává do své síly, radosti a stability, jak se před ním otevírají nové možnosti a staré problémy postupně mizí, či jsou najednou nepodstatné. Prohlubuje se vnímání sebe sama a svého "místa ve světě". Sezení mě posílují a prohlubují ve mě jakýsi základní pocit lidskosti a sounáležitosti:-)