Nalezení rovnováhy

Trauma není to, co se nám stane, ale to, co v sobě držíme bez empatického svědka.“ – Peter A. Levine

Jednotlivé pracovní techniky

Somatic Experiencing ® 

Somatic Experiencing ®(SE) je léčebný přístup k jedinci vyvinutý Dr. Peterem Levinem, který se zaměřuje na léčení traumatu a jiných obtíží prostřednictvím práce se somatickými (tělesnými) projevy. Tento přístup vychází z předpokladu, že traumatické zážitky (náboj vzniklý během intenzivních životních zkušeností) jsou zadrženy či zakódovány v těle a vyvolávají chronické fyzické a emocionální problémy.Emotion Aid ®

Rychlý 5ti bodový protokol

Je velmi účinný nástroj pro obnovení zdravé seberegulace, který je odvozen mimo jiné z metody Somatic Experiencing. Vychází z předpokladu, že se člověk neustále setkává s výzvami/obtížemi ve své životě. Pokud je nezvládá zpracovat - ustrne a nese si s sebou uzamčený energetický náboj, který nebylo možno využít na vyřešení náročné situace. Takový náboj nás provází a znovusehrává životní situace, které jsou pro klienta zatěžující.


Polyvagální teorie 

 "Mapa, která nám pomáhá se zorientovat a najít cestu k bezpečnému prožívání světa."

Polyvagální teorie je koncept vyvinutý Dr. Stephenem Porgesem, který se zabývá vztahem mezi nervovým systémem a lidským chováním v reakci na hrozbu a bezpečí. Tato teorie je významným nástrojem v oblasti léčení a pomáhá klientům lépe porozumět a pracovat s vlastními regulačními mechanismy nervového systému.


Pečuj o své démony

Transformace stínu

Pečuj o své démony (Feeding Your Demons) je metoda vyvinutá americkou buddhistickou učitelkou Lama Tsultrim Allione. Tato metoda kombinuje principy buddhismu s technikami léčení a sebereflexe a slouží k transformaci negativních emocí a obtížných vzorců chování. Jedním ze zdrojů je i práce C. G. Junga o stínu jedince.


Mediace

Při řešení sporů je mnohdy důležité uvolnit traumatický rámec.

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Pro mě osobně se jako zásadní podpora celého mediačního procesu nabízí v aplikaci metody Somatic Experiencing, která u obou jedinců/stran přináší možnost dostat se k vlastním životním zdrojům, nacházejících se na tělesné, emoční a rozumové úrovni, a tím k možnosti obnovit stabilitu celého organismu a získat odstup od tíživé situace a rozvinout přirozenou orientaci ve sporu, která může vyústit v nalezení dohody.


Ukotvení od Deb Dana

Velice doporučuji tuto knihu, je plná praktických návodů, jak se propojit s autonomním nervovým systémem.